Szerzők

BernardBernard LIETAER több mint 40 évet foglalkozott pénzrendszerekkel, és ez idő alatt a terület szokatlanul sok funkcióját betöltötte. Mialatt a Belga Nemzeti Banknál dolgozott, részt vett a közös európai fizetőeszköz konvergenciamechanizmusának (ECU) kidolgozásában és megvalósításában, valamint elnöke volt Belgium Elektronikus Fizetőrendszerének. Vezérigazgatóként és valutakereskedőként dolgozott egy befektetési alapnál (Gaia Hedge Fund), amikor a Business Week 1990-ben a világ elsőszámú kereskedőjének titulálta. Utóbbi években a kaliforniai Berkeley Egyetem kutatási munkatársaként, valamint a Moszkvai Pénzügyi Egyetem vendégprofesszoraként dolgozott. Tizenöt, monetáris és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó könyv szerzője. www.lietaer.com

Christian1Christian ARNSPERGER tudományos doktori fokozatát közgazdaságtanból a Leuveni Katolikus Egyetemen (Université Catholique de Louvain) szerezte. A Belga Nemzeti Tudományos Alapítvány (Belgian National Science Foundation (F.R.S-FNRS)) vezető kutatója és a Leuveni Katolikus Egyetem közgazdaságtan professzora. Szakterületei közé tartozik a közgazdaságtan ismeretelmélete; a gazdasági racionalitás egzisztenciális alapjai; a gazdaság, a természetes erőforrások és a környezet között fennálló kapcsolat; a pénz és fenntarthatóság viszonya; valamint a zöld gazdaságra való átállás. Hat könyv és számos tudományos folyóiratban megjelent cikk szerzője.
www.eco-transitions.blogspot.com

Sally1Sally GOERNER egy komplex rendszerekkel foglalkozó intézet (Triangle Center for the Study of Complex Systems) igazgatója, az Integrált Tudományok Intézetének (Integral Science Institute) elnöke és egy, a közösségfejlesztéssel foglalkozó vállalkozás (Greater Pittsboro Community Development Corporation) gazdasági fejlődésért felelős koordinátora. Felsőfokú mérnöki, rendszerfizikai (MS, Phd) és pszichológiai (PhD/ABD) végzettséggel rendelkezik; emellett 5 könyv szerzője, beleértve az After the Clockwork Universe-t („Az óramű pontosságú világegyetem után”) és a The New Science of Sustainability-t („A fenntarthatóság új tudománya”). A „bonyolultsági” kutatások megállapításainak integrálására és az emberi rendszereken (a közgazdaságtantól egészen a várostervezésig) való alkalmazására létrejött nemzetközi mozgalom egyik vezetője. www.integralscienceinstitute.org/about_ISI.html

StefanStefan BRUNNHUBER két doktori diplomával rendelkezik, ebből az egyiket orvosi iskolában szerezte (MA, MD, Dr. med. habil.), emellett társadalmi gazdaságtant tanult (Dr. rer. Soc.) Lord Ralf Dahrendorffal. Az Európai Orvostudományi Intézet (European Institute of Medicine) alelnöke és több nemzetközi intézmény vendégprofesszora. A zürichi C. G. Jung Intézet korábbi vendégmunkatársa; jelenleg egy integrál pszichiátriával foglalkozó kórház orvosigazgatója Szászországban, Németországban. Több mint 300 publikáció és prezentáció szerzője, illetve előadója, valamint az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia és a Római Klub ausztriai szervezetének tagja. www.stefan-brunnhuber.de